Pašnodarbinātai personai gada ienākumi pārsniedz slieksni 52 400 EUR gadā. Kā ir jāmaksā un kāda ir procentu likme solidaritātes nodoklim (SN)? Vai papildus pašnodarbinātā ziņojumam un gada ienākumu deklarācijai ir jāiesniedz kādas deklarācijas un pārskati?