Vai valdes loceklim, kam nav noteikta atlīdzība par valdes locekļa pienākumu pildīšanu, var atteikt maksāt slimības naudu tikai tāpēc, ka par viņu veiktas sociālās iemaksas? Vai sociālo iemaksu veikšana ir pietiekams iemesls, lai uzskatītu, ka valdes loceklis ir veicis darba pienākumus? Izskatīsim 2020. gada 10. jūlija Senāta spriedumu lietā SKA-55/2020!