Aplūkosim kādu šī gada sākumā pieņemtu Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu, kurā vērtēts, kā darbinieka atvaļinājumā pavadītais laiks ietekmē virsstundu aprēķināšanu!