Komandējumu noteikumos norādīto kompensāciju normu, kas saistītas ar darba braucieniem, mērķis nav ierobežot kompensāciju izmaksas darbiniekiem, bet gan nošķirt neapliekamus ienākumus no apliekamiem – šāds secinājums izriet no Senāta 2019. gada 30. septembra sprieduma lietā SKA‑20/2019. Izskatīsim to!