Strīdi ar Valsts ieņēmumu dienestu un lietas izskatīšana tiesās ir laikietilpīgs, dārgs un, kas svarīgākais, nervus kutinošs process. Turklāt uzņēmumam jāturpina veiksmīgi darboties! Izskatītā lieta, manuprāt, uzskatāmi parāda – reizēm pilnīgi pietiek ar pirmās instances tiesas spriedumu. Un visām pusēm izdevīgāk to neturpināt.

Lietas būtība

Pie zemnieku saimniecības (ZS), uzdodoties par SIA "Agritrans" pārstāvi un uzrādot dokumentus ar sabiedrības rekvizītiem, vērsās kāda persona, piedāvājot nopirkt šīs saimniecības izaudzēto rapsi par pieņemamu cenu (ar produkcijas izvešanu). Kopā tika izrakstītas sešas pavadzīmes par rapša pārdošanu 146,74 tonnu apmērā. Darījumiem pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tika piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 143.2 panta nosacījumiem, proti, apgrieztā PVN piemērošanas kārtība tiek piemērota graudaugu un tehnisko kultūru (tostarp eļļas augu sēklu) piegādēm.