Šoreiz aplūkosim Eiropas Savienības Tiesā izskatītu strīdu (2018.gada 25.jūlijā lietā Nr.C-140/17 Gmina Rijevo) lietā par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitīšanu no rēķiniem par tāda nekustamā īpašuma celtniecību, kas sākumā tika izmantots tikai ar PVN neapliekamajiem darījumiem, bet vairākus gadus pēc tā nodošanas ekspluatācijā uzsākta šī īpašuma izmantošana ar nodokli apliekamiem darījumiem.