Bonus-malus sistēma ir ierasta apdrošināšanā, kur ar tās palīdzību tiek identificēti riskantākie un mazāk riskantākie autovadītāji. Tomēr šīs sistēmas piemērošanas iespējas ir daudz plašākas. Nelaimes novēršanas galvenā ideja ir saistīta ar kolektīvo (savstarpējo) apdrošināšanu un izvairīšanos no riska.

Nelaimes novēršanas galvenā ideja ir saistīta ar kolektīvo (savstarpējo) apdrošināšanu un izvairīšanos no riska. Kolektīvās līdzpalīdzības pirmsākumi radās jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu un turpmāk attīstījās kā profesionālās savienības (ģildes). Līdz ar kuģošanas attīstību lielo ģeogrāfisko atklājumu laikā kolektīvā riska uzņemšanās kļuva par patstāvīgu darbību – apdrošināšanu – un vēlāk izplatījās arī uz citām jomām, tostarp – cilvēka dzīvi.

Jo vairāk dalībnieku iesaistās līdzpalīdzības pasākumos, jo sarežģītāks instrumentārijs ir jāveido to pielietošanai. Mūsdienās apdrošināšanas pamatā ir komplicētas zinātņu jomas – matemātiskā analīze, varbūtības teorija, matemātiskā statistiska un ekonometrika. Tomēr tik sarežģīti instrumenti nepieciešami, tikai veicot lielu datu apstrādi. Mazajās grupās aprēķini ir daudz vienkāršāki. Svarīgi atcerēties galvenos apdrošināšanas principus, proti:

  • līdzsvars starp iemaksātajām prēmijām un negadījumu kompensācijām;
  • nejaušība (atsevišķi gadījumi netiek apdrošināti).