Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, darbojas vispārējā nodokļu režīmā. Ir viens kreditors – uzņēmuma vienīgais īpašnieks. Bilances aktīvs ir nulle. Īpašnieks vēlas likvidēt uzņēmumu. Vai īpašnieks var atteikties no sava aizdevuma? Vai tas neradīs PVN un uzņēmumu ienākuma nodokļa subjektu? Vai arī šajā gadījumā jāpiesaka uzņēmuma maksātnespēja?