2021. gada 1. septembrī beidzās Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktie ierobežojumi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Kādiem apstākļiem jāiestājas un kādi priekšnoteikumi jāizpilda, lai kreditoram rastos subjektīvas tiesības iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu pret savu parādnieku?