Valsts ieņēmumu dienests 2019.gada 8.oktobrī ir sagatavojis metodisko materiālu “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”. Publicējam 6.daļu – tajā par kļūdu labojumu un papildus aprēķināto nodokļu uzrādīšanu finanšu grāmatvedībā.