Sākot ar 2017.gadu, mainās mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likme, un tajā vairs netiek ietvertas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), tāpēc MUN maksātājam būs pienākums veikt VSAOI par katru mikrouzņēmuma darbinieku, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

MUN likme nākamgad tiks samazināta līdz 5%, bet, sākot no 01.01.2017., saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) par katru mikrouzņēmuma darbinieku ir jāveic VSAOI no obligāto iemaksu objekta, kas nevar būt mazāks par 3/4 no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

VSAOI mikrouzņēmuma darbiniekam aprēķina, piemērojot obligāto iemaksu likmi, kāda ir noteikta darba ņēmējam un darba devējam (vispārējā gadījumā 34,09%).

Piemērs

Mikrouzņēmuma darbinieka alga ir 400 EUR. Summa, no kuras tiek aprēķinātas VSAOI, nedrīkst būt mazāka par 3/4 no valstī noteiktās minimālas mēneša algas (2017.gadā tā būs 380 EUR).

Aprēķina summu, no kuras atskaitīs obligātās iemaksas:

  • 3/4 no 380 = 285 EUR.

Aprēķina VSAOI apmēru:

  • 34,09% no 285 = 97,16 EUR.

Nodokļa maksājumu sedz darba devējs.

MUN maksātājam ir iespēja mainīt izraudzīto nodokļa maksātāja statusu un kļūt par iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju, atgādina VID. Atteikties no MUN maksātāja statusa var līdz 15.12.2016., iesniedzot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) brīvā formā rakstītu pieteikumu. Savukārt pieteikties citam nodokļu maksāšanas režīmam var tieši tāpat – jebkurā laikā iesniedzot brīvā formā rakstītu pieteikumu VID EDS. Pieteikumus VID var sūtīt arī pa pastu.

MUN maksātājam – darba devējam –, ja tas atteiksies no MUN maksātāja statusa, ir pienākums ne vēlāk kā līdz 01.12.2016. rakstiski informēt savus darbiniekus, ka ar 2017.gadu pirms algotā darba ienākuma izmaksāšanas no tā tiks ieturēts algas nodoklis un veiktas VSAOI likumā par VSA noteiktajā kārtībā.