2019.gada jūnijā neatkarīgā starpvaldību organizācija Finanšu darījumu darba grupa, kas izstrādā un sekmē politiskās nostādnes pasaules finanšu sistēmas aizsardzībai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu, pabeidza darbu pie ieteikumiem kriptovalūtu jomas regulējumam Eiropas Savienības 38 dalībvalstīs.