Ar 01.02.2016. tiek ieviesta jauna Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS)  funkcionalitāte, kas nodrošina eksporta muitas deklarācijas iesniegšanu attālināti, pievienojot skanētus pavaddokumentus.