Ar rudens lapu uz vāka, aicinot lapot žurnāla lappuses, lai uzzināto aktuālo grāmatvedības un finanšu jomā, iznācis drukātā žurnāla “iFinanses” novembra numurs.

Intervijā šomēnes sarunājamies ar bankas “Citadele” ekonomistu Mārtiņu Āboliņu. Jautāts par Latvijas finanšu nozares reputāciju starptautiskajā līmenī viņš atbild: “Jā, pastāv riski, ka varam nonākt pelēkajā tirgū. Tā šobrīd ir nozares prioritāte – jāuzlabo reputācija. Ziņu plūsma, ko finanšu pasaule saņem no Latvijas pēdējos divus gadus, ir bijusi izteikti negatīva. Līdz šim vēl neesam spējuši šos stāstus pavērst pozitīvā gaismā, ka tas ir tikai nozares sakārtošanas process, lai tā darbotos veiksmīgāk nekā iepriekš. Ilgtermiņā tam noteikti būs pozitīvi rezultāti. Bet esmu dzirdējis, ka šobrīd Latvijas uzņēmējiem ir grūti atvērt kontus ārvalstīs tikai tāpēc, ka viņi ir no Latvijas. Pašlaik galvenais uzdevums ir nenonākt pelēkajā sarakstā.”

Ekonomikas rakstā Andrejs Vaivars analizē, kā Latvijā darbojas princips “konsultē vispirms”. Pirms pāris gadiem tika secināts, ka principa “konsultē vispirms” ieviešana un īstenošana ļaus sasniegt labāku rezultātu normatīvo aktu ievērošanā, kā arī nodrošinās efektīvāku un atvērtāku sadarbību starp tirgus uzraugošajām institūcijām un komersantiem. Tāpēc kā viena no uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritātēm tika izvirzīta uz klientu orientēta valsts pārvalde, kas savā ikdienas darbā ievēro principu “konsultē vispirms”.

Aktuāls un tieši laikā ir Danas Mucenieces raksts, kurā atgādināts - vēl tikai līdz šī gada 31.decembrim dividendēm no peļņas, kas radusies līdz 2017.gada 31.decembrim, var piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli 10% apmērā. Ja to nepaspēj izdarīt šogad, no nākamā gada tai būs jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa 20% likme.

Nodokļu rubrikā arī Inas Spridzānes raksts par nekustamā īpašuma vienkāršotu atjaunošanu un PVN. Nodokļu maksātājiem samērā bieži rodas jautājumi par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, ja saimnieciskā darbība saistīta ar nekustamo īpašumu celtniecību, atjaunošanu vai ekspluatāciju. Neskaidrības, līdz ar to arī nodokļa risks, izriet ne tikai no komplicētās nodokļa sistēmas šāda veida darījumiem, bet arī nepieciešamības orientēties būvniecību regulējošajos tiesību aktos.

Ar katriem jauniem grozījumiem, kas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, vienkāršā grāmatvedība kļūst arvien sarežģītāka. Un arvien vairāk ir situāciju, kurās nav skaidrs, kā pareizi darījums būtu atspoguļojams. Par to vairāk Lindas Puriņas rakstā.

Novembra “iFinanses” numurs ik gadu ir noderīgs arī ar Māra Lingas sagatavoto darba laika kalendāru 2020.gadam un ieteikumiem tā piemērošanā.

Kopš 2015.gada Darba likumā noteikts, ka, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darba devējam ir pienākums kompensēt darbiniekam visu neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma laiku. Lai gan pagājuši gandrīz pieci gadi, jaunā kārtība joprojām nav ieguvusi skaidras aprises. Ivo Maskalāna rakstā uzzināsiet viņa atziņas par šo tēmu.

Žurnālā atradīsiet arī Modrītes Johansones rakstu par atlikumu salīdzināšanu, Ilgas Bečas atbildi uz lasītāja jautājumu par norēķiniem “Etsy” un “Ebay” platformās, Zanes Eglītes-Fogeles un Kristera Zālīša rakstu par dividenžu izmaksas noilgumu, Radas Matjušinas rakstu par atlīdzību par svētku dienu, ja darbiniekam tā ir brīvdiena, bet finanšu vadības rubrikā – Raimonds Dauksts par seguma rādītājiem – vienkāršu situācijas diagnosticēšanu.