6.martā SIA “PricewaterhouseCoopers” rīkoja “PwC CFO Pavasara brokastis” uzņēmumu finanšu ekspertiem. Finanšu vadītāju loma mainās, līdz ar to nāk klāt dažādas jomas, kurās jāspēj viegli un ātri orientēties. Regulējuma prasības aug visā pasaulē, arī pie mums, tāpēc šāds pasākums ļauj dalīties pieredzē un palīdz klientiem atrast piemērotākos risinājumus savās situācijās.

“PricewaterhouseCoopers” eksperte Terēze Labzova-Ceicāne prezentācijā “Kā ESEF un iXBRL mainīs mūsu ikdienu?” Jaunās normas daļēji jāsāk piemērot jau no 2020.gada 1.janvāra, tāpēc ir laiks izprast jaunos jēdzienus un apzināties gaidāmās izmaiņas.

ESEF jeb European Single Electronic Format jeb latviski – Eiropas vienotais elektroniskais formāts izriet no Atklātības Direktīvas (Transparency Directive), kuru apstiprināja 2013.gadā. Būtiskākais, ko paredz šīs normas ir šis: 

  • visas Eiropas Savienības (ES) regulētos tirgos kotētas sabiedrības (iekļaujot arī Norvēģiju un Islandi) savus finanšu pārskatus sagatavos XHTML formātā;
  • konsolidēto SPFS pārskatu iesniedzējiem nepieciešams kodēt savus pamata pārskatus ar XBRL kodu;
  • kopējais kodu skaits būs vairāk nekā četri tūkstoši;
  • lēmums par ieviešanu katrā valstī atkarīgs no individuālās valsts regulatora prasībām, kurām par pamatu tiks ņemtas ES apstiprinātās vadlīnijas.

Savukārt XBRL ir specifiska kodēšanas sistēma un valoda, kuru nosaka ar standartu un noteikumu kopu, to uztur “XBRL International”. Šajā ziņošanas sistēmā tiek izmantoti noteikti elektroniskie kodi (taksonomija), un šādi kodētu informāciju var nolasīt un apstrādāt tikai ar datortehnikas palīdzību. Savukārt šī informācija ir brīvi pieejama gan lietotājiem, gan regulatoriem, gan investoriem. Finanšu pārskatiem tas faktiski nozīmē pārskatu pārveidošanu, piemērojot unificētu kodētu valodu, kura ir brīvi pieejama visiem un var tikt atšifrēta.

ESEF ieviesīs būtiskas izmaiņas biržā kotētu sabiedrību pārskatu sniegšanā. Būtiskākie izaicinājumi, kas jāņem vērā ir šādi:

  • publiski pieejams liels datu apjoms;
  • jāpiemēro vienota taksonomija (ir pieejamas rokasgrāmatas un publikācijas);
  • datu kvalitāte un pilnīgums kļūst ļoti nozīmīgi ;
  • datu nolasīšana prasīs priekšzināšanas un automātisku rīku iegādi.

Šobrīd neviens standarts vai noteikumi neparedz pārskatā iekļauto kodu pārbaudi. Eiropas Komisija ir norādījusi, ka pārbaude būs nepieciešama, līdz ar to spēles noteikumi mainīsies. 

T.Labzova-Ceicāne ESEF salīdzina ar slēpošanu – datu sākotnējā sagatavošana un piegāde prasīs daudz pūļu un laika, bet rezultātā nākotnē iegūsim caurspīdīgāku ziņošanu un salīdzināmāku informāciju, kas mūsu dzīvi padarīs interesantāku.

Savukārt Māris Butāns pasākumā runāja par AML jeb noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem saistībā ar pārskaitījumiem, savukārt viņa kolēģe Lolita Čapkeviča pievērsa uzmanību konsolidētajiem pārskatiem un atliktajam nodoklim.

CFO Brokastu rīti ir plānoti vismaz četras reizes gadā, taču rīkotāji jau šobrīd redzot, ka potenciālo tēmu klāsts ir ļoti plašs.