30.septembris ir pēdējais datums, kad iespējams iesniegt pieteikumu ārvalstīs samaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atgūšanai par 2013.gadu, atgādina zvērinātu advokātu birojs SORAINEN.

Kārtība

PVN atprasīšanas sistēma nodokļu maksātājiem ir vienkāršota jau no 2010.gada, un citās dalībvalstīs samaksātā PVN atgūšanas iesniegumi ir iesniedzami Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Atmaksas pieprasījumus uz trešajām valstīm iespējams iesniegt atbilstoši šo valstu noteiktajai kārtībai. Parasti jāiesniedz attiecīgās valsts veidlapa, bet attaisnojuma dokumenti jānosūta papīra formātā pa pastu.

Par ko atmaksā PVN? 

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis atmaksā PVN, kas samaksāts attiecīgajā dalībvalstī komercdarbības veikšanai. Piemēram, PVN atmaksāšana bieži iespējama, ja komandējumu laikā radušās darbinieku izmaksas, preču transportēšanas izmaksas u.c. PVN atmaksu iespējams arī atgūt par precēm un pakalpojumiem, piemēram, viesu izmitināšanu viesnīcās, dažādu ar sabiedrības saimniecisko darbību saistītu preču un pakalpojumu iegādi, dalības maksām konferencēs u.tml. Savukārt par automašīnu nomu un degvielas izdevumiem atsevišķas dalībvalstis PVN atmaksā daļēji vai neatmaksā.

Par ko PVN neatmaksā?

ES dalībvalstis PVN parasti neatmaksā par tādām precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma iegādi, par izklaides un personiska rakstura precēm un pakalpojumiem, kā arī par tūrisma aģentūru un operatoru sniegtajiem pakalpojumiem. Tādēļ svarīgi jau iepriekš pārliecināties par PVN atmaksas iespējām par konkrētajām precēm un pakalpojumiem sev interesējošajā ES dalībvalstī. 

Summas

PVN atmaksā, ja atmaksājamā PVN summa par gadu sasniedz vismaz 50 EUR.

Valstis, no kurām var pieprasīt PVN atmaksu

Visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Norvēģija, Šveice un Monako.

Iesniedzamie dokumenti

Par citās ES dalībvalstīs samaksātā PVN atmaksu VID jāiesniedz

  1. iesniegums PVN atmaksai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1514 Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam, pieejams EDS;
  2. skanēti rēķini, čeki, kvītis u.c. dokumenti, kas pamato preču un pakalpojumu saņemšanu citā dalībvalstī (ja saņemto preču un pakalpojumu summa rēķinā pārsniedz 1000 EUR vai par degvielu, ja preču summa rēķinā pārsniedz 250 EUR);
  3. muitas deklarācijas, ja tādas ir;
  4. apliecinājums, ka sabiedrība šajā dalībvalstī nav veikusi ar PVN apliekamu darbību;
  5. samaksu apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz kopā ar pieprasījumu, bet jābūt gataviem tos iesniegt pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma.

Par trešajās valstīs samaksātā PVN atmaksu attiecīgajā valstī jāiesniedz (papīra formā)

  1. iesniegums PVN atmaksai (veidlapas ir atrodamas konkrēto nodokļu administrāciju mājaslapās un ir salīdzinoši vienkārši aizpildāmas; tulkojumi vietējā valodā parasti netiek prasīti);
  2. rēķini par trešajā valstī iegādātajām precēm un pakalpojumiem vai muitas deklarācijas, ja tiek pieprasīts atmaksāt importa brīdī samaksāto PVN;
  3. VID izziņa par PVN maksātāja statusu Latvijā (VAT certificate) – ne vecāka par 1 gadu;
  4. samaksu apliecinoši dokumenti (ir valstis, kur šie dokumenti netiek prasīti).