Periodā, kamēr visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, uzņēmums kā apliecinājumu sūtījuma piegādei/saņemšanai iekšzemē var izmantot ne vien pašrocīgu parakstu, bet arī citu uzņēmuma vadītāja noteiktu un apstiprinātu preču izsniegšanas/saņemšanas fakta apliecinājuma veidu, norāda Valsts ieņēmumu dienests (Vai Covid-19 laikā preču pavadzīmi var neparakstīt?, (iFinanses, 29.12.2020.)).