Vai Covid-19 laikā vadītājs var izdot rīkojumu, nosakot, ka preču saņēmējs pašrocīgi neparaksta pavadzīmi, bet preces izsniegšanu apliecina preces izsniedzējs ar savu parakstu (lai izvairītos no infekcijas izplatības)?