IIN avansa maksājumi atgriežas! Kā pareizi strādāt ar debitoriem? Vai līgumus drīkst parakstīt ar atpakaļejošu datumu? Atbildes uz šiem un citiem uzņēmuma ikdienā būtiskiem jautājumiem atradīsiet jaunajā drukātā žurnāla “iFiT” numurā!

Par uzņēmuma vērtību ir jādomā ikdienā

Ap 70–80% Eiropas uzņēmumu ir ģimenes uzņēmumi. Šobrīd Latvijā tēma par šādiem uzņēmumiem un to nodošanu nākamajām paaudzēm ir īpaši aktualizējusies, tāpēc par to vairāk parunājām ar Aneti Pajusti, kura par to interesējusies un veikusi pētījumus jau ilgāku laiku. Viņai ir doktora grāds finansēs, bet šobrīd viņas ikdiena paiet Amerikas Savienotajās Valstīs. Tik daudz iemeslu intervijai! Ar Aneti Pajusti sarunājās Laine Bērzgale.

IIN avansa maksājumi atgriežas

2022.gadā bija atcelti iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un seku pārvarēšanu, bet tos varēja veikt labprātīgi. Šogad beidzas noteiktais atvieglojums – līdz ar to 23. marts ir pirmais datums, līdz kuram jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa avanss. Kāds ir maksājuma aprēķins, kādi ir samaksas termiņi un no kādiem ienākumiem tas nav jāveic pastāstīja “Orients Finance & Audit” nodokļu un audita menedžere Dina Kuzina.

Ar debitoriem jāstrādā

Šķiet, ka par debitoriem viss jau krustu šķērsu ir sarakstīts un izrunāts, bet “iFinanšu” redakcija joprojām par šo tēmu saņem jautājumus no lasītajiem. Arī SIA “JOHANSONE UN PARTNERI” valdes locekle, zvērināta revidente Modrīte Johansone savā darbā joprojām saskaras ar grāmatvežu pieļautajām kļūdām, tāpēc dalās savā pieredzē par debitoriem.

Vai līgumus drīkst parakstīt ar atpakaļejošu datumu?

Dažkārt dažādu apsvērumu dēļ līgums tiek faktiski parakstīts pēc tam, kad jau uzsākta tā izpilde. Nereti puses kā līguma parakstīšanas datumu norāda atpakaļejošu datumu, kas neatbilst faktiskajiem līguma parakstīšanas apstākļiem. Vai līgumu parakstīšana ar atpakaļejošu datumu ir pieļaujama, un šādi līgumi ir spēkā esoši? Kas notiek, ja starp pusēm rodas strīds par līguma spēkā stāšanās brīdi? Atbildes sniedz SIA “Sorainen ZAB” zvērināta advokāta palīdze Lūcija Strauta.

Personālvadības digitalizācija – ceļš uz produktivitāti

Darbinieku atlase, personāla attīstības procesi, talantu piesaiste, mācības, rūpes par darbinieku labbūtību un lojalitāti, bet pāri visam – administratīvo pienākumu jūra. Šīs visas funkcijas ir personālvadības kompetencē. Lai procesus padarītu vienkāršākus un produktīvākus, tos nepieciešams digitalizēt. Kā to paveikt, skaidro Marta Treifelde.

Vai ceļā pavadītais laiks ir jāapmaksā?

Lasītāju komentārus par ceļā pavadīto laiku dažādās variācijās redakcijā saņemam gana bieži, un tā notika arī pēc atbildes uz šo jautājumu publicēšanas interneta žurnālā “iFinanses”. Tāpēc piedāvājam gan autores sagatavoto atbildi, gan pēc tās saņemto lasītāja komentāru, kā arī skaidrojumu, ko vaicājām Valsts darba inspekcijai. Pētām kopā ar SIA “ZAB Kronbergs Čukste Levin” juristi Elizabeti Madaru Titovu.

Šīs un citas tēmas lasiet “iFiT” marta numurā! Vairāk par abonēšanas iespējām sadaļā Abonēšana.