Laiks aiz loga ir tikpat vilinošs, cik "iFinanses" maijā lasītāko rakstu TOP3.

1.vieta – komandējuma atskaites

Ja darbinieku komandējumi šobrīd ir pašsaprotama lieta, tad komandējuma atskaites joprojām sagādā galvas sāpēs grāmatvežiem. Kā nekā komandējuma atskaite nepieciešama, lai darba devējs varētu apmaksāt darbinieka izdevumus, kas radušies komandējuma vai darba brauciena laikā. Līdz ar to topa virsotnē šoreiz Andas Ziemeles publikācija “Komandējums, darba brauciens un atskaites” (iFinanses.lv, 15.04.2024.).

Ņemot vērā, ka komandējuma brauciena kompensēšana var radīt dažādus pārpratumus, darbinieku pirms došanās ceļā nepieciešams iepazīstināt ar uzņēmuma kompensācijas nosacījumiem. “Tie var būt noformēti kā atsevišķa nodaļa grāmatvedības politikā, kā rīkojums par komandējumu, kā atsevišķi kārtības noteikumi par komandējumiem. Katrā ziņā darbinieks ar tiem jāiepazīstina pirms nosūtīšanas vai došanās komandējumā. Dokuments, kurā aprakstīta komandējuma izdevuma segšana, var tikt sagatavots vai nu papīra, vai elektroniskā formā. Jebkurā gadījumā jābūt darbinieka veiktai atzīmei par dokumenta izlasīšanu – tā var būt gan pašrocīgs paraksts, gan drošs elektronisks paraksts. Ja dokuments atrodas uzņēmuma dokumentu krātuvē, kurai nepieciešama autorizācija, tad atzīmi var veikt, pievienojot sistēmā pazīmi par tā izlasīšanu,” norāda autore.

Komandējuma izdevumi ir personificējami, kas nozīmē, ja komandējuma mērķis nav saistīts ar uzņēmuma saimniecisko darbību, tad izmaksas ir pielīdzināmas darbinieka saņemtajam labumam un apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. “Kompensēti var tikt visi tie izdevumi, ko komandējuma laikā vai pat pirms tā sedz pats darbinieks (transporta izdevumi, aviobiļetes, viesnīcas rezervācija). Parasti gan aviobiļetes iegādājas un viesnīcu rezervē darba devējs, bet var gadīties situācijas, kad to dara darbinieks, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka darbinieks zina robežas, kurās jāiekļaujas. Savukārt, ēdināšanas izmaksas netiek kompensētas, jo tās tiek ietvertas komandējuma dienas naudā. Parasti ļoti strīdīgs jautājums ir par taksometru pakalpojumu izmantošana, tāpēc ieteicams iepriekš vienoties par limitu, un ja tomēr nākas to pārsniegt, neparedzamu apstākļu dēļ, sniegt paskaidrojumu, ko ir iespējams pamatot. Līdzīgi ir situācijās, ja komandējuma laikā nākas saslimt, tad iesniedzot slimību apliecinošu dokumentu, darba devējam jāatlīdzina izdevumi par viesnīcu vai citu naktsmītni saskaņā ar noteiktajām normām,” informē A. Ziemele.

Bet pats svarīgākais, kas jāatceras – uzņēmumā par grāmatvedības politiku, kurā tiek aprakstīta arī komandējuma atskaišu sagatavošanas kārtība, ir atbildīga uzņēmuma vadība, nevis grāmatvedis.

2.vieta – joprojām degvielas čeki

Savu pozīciju stabili ir noturējusi Aļonas Irmejas publikācija “Vai jāsaglabā degvielas čeki?” (iFinanses.lv, 09.04.2024.), kas arī maijā bija otra lasītākā tēma. Tajā apskatīts lasītāja jautājums: “Uzņēmums degvielu iegādājas ar degvielas kartēm un mēneša beigās saņem rēķinu par veiktajiem pirkumiem. Vai papildus nepieciešams vākt un saglabāt degvielas čekus vai arī pietiek ar nodokļa rēķinu, ko piegādātājs izraksta mēneša beigās?”.

Autore atgādina: “Visi ieraksti grāmatvedības reģistros izdarāmi, balstoties uz attaisnojuma dokumentiem – čekiem, stingrās uzskaites kvītīm, pavadzīmēm, rēķiniem. Ja degvielas uzpildes stacija izsniegtais rēķins satur visus nepieciešamos rekvizītus, kas noteikti Grāmatvedības likumā un Pievienotās vērtības nodokļa likumā, tad to var grāmatot grāmatvedības reģistros”.

“Situācijas, kurās ir jāuzglabā saņemtie čeki, nosaka uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumenti, konkrēti – avansa norēķini. Ja saskaņā ar noteikto kārtību gan darbiniekam izsniegto skaidro naudu, gan tiesības rīkoties ar uzņēmuma bankas norēķinu karti vai degvielas karti norāda kā darbiniekam izsniegto skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu, tad degvielas čeki uzglabājami un iesniedzami kopā ar pārskatiem par naudas avansu izlietojumu uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā. Savukārt, ja noteikts, ka degvielas rēķins tiek grāmatots uz kreditoru kontu Norēķini ar piegādātājiem, tad čeki nav jāsaglabā”, paskaidro autore.

Tātad svarīgi atcerēties, ka degvielas čeku uzglabāšanu ir atkarīgs no tā, kas noteikts grāmatvedības organizācijas dokumentos.

3.vieta – grāmatvedis uz pāris stundām

Topu noslēdz lasītāja jautājums: “Uzņēmumam, kura vienīgais darbinieks ir valdes loceklis, pieder dzīvoklis, kas tiek iznomāts. Ieņēmumi no dzīvokļa nomas nesasniedz piecas valstī noteiktās minimālās algas. Citu ieņēmumu uzņēmumam nav. Kā pieņemt darbā grāmatvedi, ja tā pakalpojumi nepieciešami vien pāris stundas mēnesī, lai iesniegtu atskaites? Vai grāmatvežiem ir noteikts darba vietu skaita ierobežojums? Kādi riski var rasties, ja grāmatvedis strādā vairākos uzņēmumos? Vai ar grāmatvedi drīkst slēgt uzņēmumu līgumu?”. Atbildi sniedz Baiba Grandāne publikācijā “Vai drīkst nodarbināt grāmatvedi dažas stundas mēnesī?” (iFinanses.lv, 07.05.2024.).

B. Grandāne norāda: “Ņemot vērā Darba likuma 134.pantā noteikto, drīkst slēgt līgumu ar darbinieku, paredzot, ka darbinieks tiks nodarbināts ne mazāk kā 1 stundu nedēļā. Šādā gadījumā darba devējs apmaksu veiks par summēto darba laiku pēc noteiktas stundas tarifa likmes.”

“Darbinieks drīkst strādāt pie vairākiem darba devējiem, ja vien darba devējs darba līgumā nav paredzējis šādu ierobežojumu. Ja darba devējs šādu ierobežojumu darba līgumā būs noteicis un būs darbinieka vienīgais darba devējs, tā darba samaksai nesasniedzot valstī noteikto minimālo darba algu (700 eiro), tad darba devējam papildus samaksātajai darba algai un darbaspēka nodokļiem būs pienākums par šo darbinieku veikt minimālās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no minimālās darba algas, ko aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,” norāda nodokļu konsultante.

Autore iesaka: “Ņemot vērā, ka grāmatvedību uzņēmumā var kārtot vai nu algots grāmatvedis, vai licencēts ārpakalpojumu sniedzējs, vai valdes loceklis, ja tā zināšanas ir atbilstošas, tad situācijās, kad veicamo grāmatvedības operāciju un sagatavojamo nodokļu deklarāciju skaits nav liels, vislabāk nolīgt licencētu ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēju”.

Esam prātīgi, kārtojot grāmatvedības dokumentus!