Uzņēmums degvielu iegādājas ar degvielas kartēm un mēneša beigās saņem rēķinu par veiktajiem pirkumiem. Vai papildus nepieciešams vākt un saglabāt degvielas čekus vai arī pietiek ar nodokļa rēķinu, ko piegādātājs izraksta mēneša beigās?

Atbildē uzzināsi:

  • Kas nosaka degvielas čeku uzglabāšanas kārtību.
  • Kādos gadījumos degvielas čeki uzglabājami un iesniedzami vadītāja noteiktajā kārtībā, un kādos gadījumos tos drīkst neuzglabāt.