Saimnieciskās darbības veicēji un autoratlīdzību saņēmēji, kas nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu saimnieciskās darbības ienākumi nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro šī gada 2. ceturksnī, var izvēlēties neveikt minimālās sociālās iemaksas. Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) šīs iemaksas neaprēķinātu, personai līdz 17.aprīlim (ieskaitot) jāiesniedz apliecinājums par 2. ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).