Gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu (NĪ), tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Ja fiziskā persona ienākumu gūst no NĪ iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu 5 darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, informē VID.