Nekustamā īpašuma iznomātājiem nepieciešams reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā. PVN piemēro arī nekustamā īpašuma, piemēram, dzīvokļa, iznomāšanai, atgādina VID.

Saimnieciskā darbība Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Materiāla vai nemateriāla īpašuma izmantošanu nolūkā sistemātiski gūt no tā ienākumus arī uzskata par saimniecisko darbību minētā likuma izpratnē. 

Darbību, kas vērsta uz dzīvokļa izīrēšanu vai iznomāšanu, klasificē kā saimnieciskās darbības ietvaros veiktu pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. PVN jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošana var atšķirties atkarībā no tā, vai dzīvojamo platību (dzīvokli) izīrē vai iznomā.

Telpu iznomāšana juridiskajai personai (piemēram, komersantam, individuālajam uzņēmumam, kooperatīvajai sabiedrībai, nerezidentu pastāvīgajai pārstāvniecībai, iestādei, organizācijai, biedrībai, nodibinājumam), kā arī fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, ir pakalpojums, par kuru aprēķina PVN, ja šo pakalpojumu sniedz VID PVN maksātāju reģistrā reģistrēta persona vai persona, kurai bija jābūt reģistrētai minētajā reģistrā.

Personas, kuras iznomā dzīvojamās platības, reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, ja to veikto ar PVN apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 50 000 EUR.

Minētās personas var izvēlēties reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā arī pirms noteiktā reģistrācijas sliekšņa 50 000 EUR sasniegšanas. 

Tas nozīmē, ka VID PVN maksātāju reģistrā nereģistrētām personām, kuras iznomā dzīvojamās platības, jāseko, vai, veicot šādus darījumus, nav pārsniegts reģistrācijas slieksnis 50 000 EUR. Pēc reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā sniegto dzīvojamās platības nomas pakalpojumu vērtību apliek ar PVN.

Savukārt dzīvojamo telpu īri (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs – viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūristu mītnēs) ar PVN neapliek.

Lai reģistrētos VID PVN maksātāju reģistrā, nodokļa maksātājs VID iesniedz MK noteikumu Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai 2.pielikumā noteikto iesniegumu.

Nodokļa maksātājs minēto iesniegumu var iesniegt personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID oficiālo elektroniskā pasta adresi vid@vid.gov.lv.

VID PVN maksātāju reģistrā var reģistrēties uz noteiktu laika periodu (vienu dienu, vienu nedēļas nogali, vienu nedēļu, diviem mēnešiem u.tml.).