Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) noteikto par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu papīra vai elektroniskā formā, kurā norādīti konkrēti rekvizīti un cita informācija. Par atsevišķiem darījumiem nodokļa rēķinā ir nepieciešams iekļaut attiecīgas norādes un atsauces, kuras ir apkopotas zemāk izvietotajā tabulā.