Šodien, 4.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātais konceptuālais ziņojums "Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu", kurā piedāvāts ieviest valsts vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu, kā arī sakārtot juridisko profesiju klasifikāciju, tādējādi sekmējot juridiskās izglītības kvalitātes paaugstināšanos, informē TM.

Latvijā saskaņā ar dažādu izglītības ekspertu vērtējumiem ir salīdzinoši zema juridiskās izglītības kvalitāte. Tiesību zinātņu studiju programmu konkurence savā starpā ir radījusi nevis šo programmu kvalitātes paaugstināšanos, bet tieši pretēji – kvalitātes strauju kritumu. Lielai daļai tiesību zinātņu studiju programmu absolventu ir salīdzinoši vājas zināšanas un prasmes jurisprudencē. 

Katra augstskola pēc saviem ieskatiem vērtē studentu teorētiskās zināšanas un prasmes, lai piešķirtu valsts atzītu augstākās izglītības diplomu ar jurista vai juriskonsulta kvalifikāciju. Darba tirgū viņi visi startē ar vienādiem valsts atzītiem diplomiem. Tāpēc šobrīd par piemērotāko līdzekli šīs problēmas risināšanai uzskatāms valsts vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens, kura ieviešana nozīmētu, ka diploma ieguvējs patiešām atbilst vienotam un samērā augstam jurista profesionālās kvalitātes standartam.

Priekšnoteikums vienotā valsts jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanai ir juridisko profesiju klasifikatora un profesiju standartu sakārtošana. Šobrīd Latvijā iespējams iegūt gan jurista, gan juriskonsulta profesiju. Atšķirības šo profesiju standartā ir nenozīmīgas un arī darba devēju vidū nav skaidrības par šo profesiju savstarpēju nošķiršanu. TM piedāvā nākotnē atteikties no juriskonsulta profesijas. 

Savukārt pēc juridisko profesiju klasifikācijas sakārtošanas tiek piedāvāts ieviest valsts eksāmenu juristiem vienā no šādiem variantiem: proti, eksāmens ietilpst studiju programmā un ir obligāts profesionālās maģistra studiju programmas noslēgumā vai arī augstskolā jurista kvalifikāciju ieguvusi persona var kārtot jurista sertifikācijas eksāmenu.

Eksāmens nebūtu jākārto juristiem, kas jau ir ieguvuši jurista kvalifikāciju atbilstoši pašreizējai kārtībai. Tāpat tiem, kas jau ieguvuši juriskonsulta diplomu, šie diplomi arī turpmāk tiks uzskatīti par derīgiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. 

Konceptuālais ziņojums "Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu" vēl tiks skatīts Ministru kabinetā.