Darbinieka nosūtīšanu reglamentē Darba likuma (DL) 14.pants, kurā pārņemti Eiropas Parlamenta un Padomes 16.12.1996. Direktīvas Nr.96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (Direktīva) noteikumi, informē Labklājības ministrija (LM).