Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotā metodiskā materiāla "Par īpašo pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmu piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem" 1. daļu - tajā VID skaidro, kuriem elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu veidiem no šī gada 1. jūlija piemērojami īpašie pievienotās vērtības nodokļa režīmi.