Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotā metodiskā materiāla "Par īpašo pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmu piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem" 2. daļu - VID sniedz skaidrojumus, kā nodokļa maksātājiem reģistrēties, lai izmantotu īpašo pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas režīmu no 2021. gada 1. jūlija.