Ar regulu 2024/1392 par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, kuri papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses ir pieņemti pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumi, kuri papildina Ukrainas ražojumiem piemērojamās tirdzniecības koncesijas, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Regulas 1.panta 1.punkta b)apakšpunkts apturēja visas tarifa kvotas, kas noteiktas Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, 1.pielikuma A daļā, un noteica, ka ražojumus, uz kuriem minētās kvotas attiecas, no Ukrainas Eiropas Savienībā ļauts ievest bez muitas nodokļu piemērošanas.

2024.gada 2.jūlijā stājās spēkā regula 2024/1825 par cukura tarifa kvotas ieviešanu un pārvaldību un regula 2024/1827 par olu tarifa kvotas ieviešanu un pārvaldību. Regulas nosaka, ka no 2024.gada 2.jūlija Ukrainas izcelsmes cukuru un olu importam tarifa kvotas ar kārtas numuriem 096704, 094275 un 094276 ievieš no jauna.

Tā kā regulu pielikumos minētajiem cukuru un olu ražojumiem (piemēram, precēm ar KN kodu 1701 12, 1701 91, 0407 21 00, 0407 29 00 un citām) no jauna ir ieviestas tarifa kvotas, preferenciālā muitas nodokļa likme (300.preference) tām nav piemērojama.

No 2025.gada 1.janvāra Ukrainas izcelsmes cukuru un olu importam piemērojamas jaunas tarifu kvotas – 096728 (cukuram) un 096727 (olām).