No 1.janvāra stājies spēkā jauns algu aprēķina modelis, kas grāmatvežiem radījis virkni neskaidrību. 09.02.2018. Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas un citiem fiziskās personas ienākumiem", kurā skaidro dažādus algu aprēķina variantu. Publicējam šos skaidrojumus!

Ienākumi līdz 1667 EUR

Ja darba ņēmējs darba devējam ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu un tā algota darba ienākumi nepārsniedz 1667 EUR mēnesī, visam algota darba ienākumam piemēro progresīvo nodokļa likmi 20% apmērā.

Piemērs

Darba ņēmēja mēneša alga ir 930 EUR, viņam nav apgādībā esošu personu, darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 10 EUR. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa – 11%, darba devēja daļa –24,09%).

930 EUR (ienākums bruto)

 – 102,30 EUR (darba ņēmēja VSAOI, 11%)

 – 10 EUR (prognozētais mēneša neapliekamais minimums)

 = 817, 70 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20% (nodokļa likme)

 = 163,54 EUR (aprēķinātais nodoklis)

Ienākumi pārsniedz 1667 EUR

Ja darba ņēmējs darba devējam iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu un tā algota darba ienākumi pārsniedz 1667 EUR mēnesī, algota darba ienākumam piemēro progresīvo nodokļa likmi:

  • 20% ienākumam līdz 1667 EUR;
  • 23% likmi ienākumam, kas pārsniedz 1667 EUR.

Piemērs

Darba ņēmēja mēneša alga ir 3000 EUR, viņa apgādībā ir 2 personas, darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 EUR. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa – 11%, darba devēja daļa – 24,09%), nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. Mēneša ienākumu slieksnis, līdz kuram piemēro progresīvo nodokļa likmi 20% apmērā, ir 1667 EUR.

3000 EUR (ienākums bruto)

 1667 EUR (ienākums līdz mēneša ienākumu  1.slieksnim)

 1333 EUR (ienākums virs mēneša ienākumu   1.sliekšņa)

 – 330 EUR (VSAOI (3000 x 11%))

 – 400 EUR (atvieglojums par 2 apgādībā esošām personām)

 x 23%

 = 937 EUR (apliekamais ienākums)

 = 306,59 EUR

 x 20% 

 = 187,40 EUR

187,40 + 306,59 = 493,99 EUR (aprēķinātais nodoklis kopā)

Atskaitījumi pārsniedz 1667 EUR

Ja darba ņēmējs darba devējam iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, bet paredzētie atskaitījumi pārsniedz ienākumu 1.slieksni 1667 EUR apmērā, atskaitījumu daļu, kas tiek pārnesta uz ienākumu 2.slieksni, atskaita, piemērojot 20% likmi, t.i., no atskaitījumu pārnestās pārsnieguma daļas (virs 1667 EUR) aprēķina nodokli, piemērojot 20% likmi. Šo summu atņem no aprēķinātās nodokļa summas no ienākuma pārsnieguma (virs 1667 EUR) daļas.

Piemērs

Darba ņēmēja mēneša alga ir 1800 EUR, viņa apgādībā ir 8 personas, darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa – 11%, darba devēja daļa – 24,09%), nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. Mēneša ienākumu slieksnis, līdz kuram piemēro progresīvo nodokļa likmi 20% apmērā, ir 1667 EUR.

1800 EUR (ienākums bruto)

 1667 EUR (ienākums līdz mēneša ienākumu 1.slieksnim)

133 EUR (ienākums virs mēneša 1.sliekšņa)

 

 –198 EUR (VSAOI (1800 x 11%))

 x 23%

 – 1600 EUR (atvieglojums par 8 apgādībā esošām personām (200 x 8))

 = 30,59 EUR

 = –131 EUR (negatīvs apliekamais ienākums)

 131 x 20% = 26,20 EUR (līdz mēneša ienākuma 1.slieksnim neizmantotā atskaitījumu daļa, ko reizina ar 20% nodokļa likmi)

30,59 – 26,20 = 4,39 EUR (aprēķinātais nodoklis kopā)

23% likme visam ienākumam

Ja darba ņēmējs darba devējam iesniedzis rakstisku iesniegumu par nodokļa likmes 23% apmērā piemērošanu visam ienākumam, darba devējs taksācijas gada laikā (no mēneša ienākuma) ir tiesīgs ieturēt nodokli 23% apmērā no algota darba ienākumiem, kam būtu piemērojama 20% nodokļa likme.

Piemērs

Darba ņēmēja mēneša alga ir 2000 EUR, viņa apgādībā ir 1 persona, darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa – 11%, darba devēja daļa – 24,09%), nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. Darba devējam iesniegts iesniegums par nodokļa likmes 23% apmērā piemērošanu visam ienākumam.

Piemēro 23% likmi saskaņā ar darba ņēmēja iesniegumu:

  • 2000 x 23% = 460 EUR.

Aprēķina atskaitījumus:

  • 220 (VSAOI, (2000 x 11%)) + 200 = 420 EUR.

Atskaitījumu daļu reizina ar 20% likmi:

  • 420 x 20% = 84 EUR.

Aprēķinātais nodoklis:

  • 460 – 84 = 376 EUR.

Ja darbinieks nodarbināts nepilnu mēnesi

Ja darba ņēmējs pie darba devēja ir nodarbināts nepilnu kalendāra mēnesi vai kalendāra mēneša laikā algas nodokļa grāmatiņa pie darba devēja ir iesniegta nepilnu mēnesi (dažas dienas):

  • mēneša apliekamās summas apmēru (1667 EUR), kam piemērojama 20% likme, nedala proporcionāli dienām (atkarībā no algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas vai neiesniegšanas fakta);
  • neapliekamo minimumu un atvieglojumus piemēro proporcionāli dienām, kurās iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Piemērs

Darba ņēmējs sāk darbu 16.aprīlī. Alga par šo mēnesi ir 2000 EUR, darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, darba ņēmēja apgādībā ir 2 personas, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 EUR, VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa – 11%, darba devēja daļa – 24,09%), nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī.

2000 EUR (ienākums bruto)

1667 EUR (ienākums līdz mēneša ienākumu 1.slieksnim)

 333 EUR (ienākums virs mēneša ienākuma 1.sliekšņa)

 – 220 EUR (VSAOI (2000 x 11%))

 – 200 EUR (atvieglojumi par 2 apgādībā esošām personām proporcionāli dienām, kurās ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa ((200 / 30 x 15) x 2))

 = 1247 EUR (apliekamais

ienākums)

 x 23%

 x 20%

 = 76,59 EUR

 = 249,40 EUR

249,40 + 76,59 = 325,99 EUR (aprēķinātais nodoklis kopā)

Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

Ja darba ņēmējs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algotā darba ienākumam piemēro progresīvo nodokļa likmi 23% apmērā, bet nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošu personu.

Piemērs

Darba ņēmēja mēneša alga ir 900 EUR. Darba ņēmējs nav iesniedzis darba devējam algas nodokļa grāmatiņu, tādējādi viņa darba algai piemēro 23% nodokļa likmi. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa – 11%, darba devēja daļa – 24,09%).

900 EUR (ienākums bruto)

 900 x 23% = 207 EUR

 900 x 11% = 99 EUR (VSAOI)

 99 x 20% = 19,80 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20% likmi)

 207 – 19,80 = 187,20 EUR (aprēķinātais nodoklis)

Ja darbinieks saņem arī pensiju

Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā saņem gan algota darba ienākumu, gan pensijas ienākumu un darba vietā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, nosakot nodokļa maksātāja mēneša apliekamo ienākumu:

  • algota darba ienākumam šajā mēnesī nepiemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, bet piemēro atvieglojumus un papildatvieglojumus, kā arī progresīvo nodokļa likmi (20%, 23%) atkarībā no algota darba ienākuma apmēra;
  • pensijas ienākumam šajā mēnesī piemēro pensionāra mēneša neapliekamo minimumu, kā arī progresīvo nodokļa likmi (20%, 23%) atkarībā no pensijas ienākuma apmēra.

Piemērs

Darba ņēmēja, kas saņem vecuma pensiju – 300 EUR mēnesī, mēneša alga ir 1000 EUR, darba devējam iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, apgādībā ir 1 persona, papildu atvieglojums 3.grupas invalīdam – 120 EUR mēnesī, nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. VSAOI likme pensionāram ir 30,87% (darba ņēmēja daļa – 9,56%, darba devēja daļa – 21,31%).

Nodokļa aprēķins algota darba ienākumam:

1000 EUR (ienākums bruto)

– 95,60 EUR (VSAOI (1000 x 9,56%))

– 200 EUR (atvieglojums par 1 apgādībā esošu personu)

– 120 EUR (papildu atvieglojums 3.grupas invalīdam)

 = 584,40 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20%

 = 116,88 EUR (aprēķinātais nodoklis)

Nodokļa aprēķins pensijas ienākumam:

300 (pensijas ienākums)

– 250 EUR (neapliekamais minimums pensionāram)

 = 50 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20%

 = 10 EUR (aprēķinātais nodoklis)

Piemērs

Darba ņēmēja, kas saņem izdienas pensiju – 700 EUR mēnesī, mēneša alga ir 1200 EUR, darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, apgādībā ir 2 personas, nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. VSAOI likme izdienas pensijas saņēmējam ir 32,64% (darba ņēmēja daļa – 10,12%, darba devēja daļa – 22,52%).

Nodokļa aprēķins algota darba ienākumam:

1200 EUR (ienākums bruto)

 – 121,44 EUR (VSAOI (1200 x 10,12%))

 – 400 EUR (atvieglojumi par 2 apgādībā esošām personām) 

 = 678,56 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20%

 = 135,71 EUR (aprēķinātais nodoklis)

Nodokļa aprēķins izdienas pensijas ienākumam:

700 EUR (izdienas pensijas ienākums)

 – 250 EUR (neapliekamais minimums pensionāram)

 = 450 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20%

 = 90 EUR (aprēķinātais nodoklis)

Taksācijas gadam beidzoties, nodokļa maksātājs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo nodokļa likmi, precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto nodokli un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo nodokļa summu vai saņem atpakaļ izveidojušos nodokļa pārmaksu.

Vairāki ienākumi pie 1 ienākuma izmaksātāja

Ja algota darba ienākuma aprēķināšanas un izmaksas datumi pie 1 ienākuma izmaksātāja vairākiem ienākumiem ir 1 mēneša datumā, tos var summēt (ja vien nav citu iemeslu, kāpēc summēšana nebūtu lietderīga).

Piemērs

Darba ņēmējs pie 1 darba devēja strādā vairākos amatos – ir bibliotekārs un deju skolotājs. Darba ņēmēja bibliotekāra mēneša alga ir 1250 EUR (finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem), deju skolotāja alga ir 500 EUR (finansējums no speciālā projekta līdzekļiem), darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0, apgādībā ir 1 persona, nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa – 11%, darba devēja daļa – 24,09%). Abi ienākumi tiek izmaksāti 1 datumā.

1250 + 500 = 1750 EUR (ienākumu kopsumma)

 1667 EUR (ienākums līdz mēneša ienākumu 1.slieksnim)

 83 EUR (ienākums virs mēneša ienākumu 1.sliekšņa)

 – 192,50 EUR (VSAOI (1750 x 11%))

 x 23%

 – 200 EUR (atvieglojums par 1 apgādībā esošu personu)

 = 19,09 EUR

 = 1274,50 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20%

 = 254,90 EUR

254,90 + 19,09 = 273,99 EUR (aprēķinātais nodoklis kopā)

Ja darbiniekam izmaksāta prēmija

Attiecībā uz prēmiju izmaksām jāvērtē un jāņem vērā ne tikai aprēķina periods, bet arī prēmijas piešķiršanas jēga, būtība un citi aspekti. Ja taksācijas gadā darbiniekam izmaksā prēmiju par pirmstaksācijas gada darba rezultātiem, to iekļauj taksācijas gada attiecīgā mēneša, kurā šādu prēmiju aprēķina, ienākuma apmērā un piemēro attiecīgā taksācijas gada nodokļu likmes.

Piemērs

Darba ņēmēja mēneša alga ir 930 EUR, darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, prognozētais neapliekamais minimums ir 10 EUR, VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa – 11%, darba devēja daļa – 24,09%). Taksācijas gada aprīlī darbiniekam tiek izmaksāta prēmija par pirmstaksācijas gada darba rezultātiem 780 EUR apmērā.

930 + 780 = 1710 EUR (ienākumu kopsumma)

 1667 EUR (ienākums līdz mēneša ienākumu 1.slieksnim)

 43 EUR (ienākums virs mēneša ienākumu 1.sliekšņa)

 – 188,10 EUR (VSAOI (1710 x 11%))

 x 23%

 – 10 EUR (prognozētais mēneša neapliekamais minimums)

 = 1468,90 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20%

 = 9,89 EUR

 = 293,78 EUR

293,78 + 9,89 = 303,67 EUR (aprēķinātais nodoklis kopā)

Pieņemot, ka darba ņēmēja mēneša darba alga nemainās visu taksācijas gadu, viņa gada ienākums ir 11 940 EUR (930 x 12 + 780). Ienākumam līdz 20 004 EUR tiek piemērota 20% likme. Taksācijas gadam beidzoties, nodokļa maksātājs (darbinieks), rezumējošā kārtībā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, precizēs taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto nodokli un saņems atpakaļ izveidojušos nodokļa pārmaksu.

Ja taksācijas gadā algota darba ienākums (izņemot prēmijas, kas taksācijas periodā ir aprēķinātas un izmaksātas par pirmstaksācijas periodu), pensija vai pabalsts tiek izmaksāts par pirmstaksācijas gadu, šos ienākumu veidus iekļauj attiecīgā pirmstaksācijas gada ienākumu apmērā un piemēro attiecīgā pirmstaksācijas gada nodokļa likmes.