01.09.2016. Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Par personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu atspoguļošanu personālsabiedrības un tās biedru grāmatvedībā un ienākuma nodokļa piemērošanu personālsabiedrības gūtajam ienākumam". Publicējam daļu no metodiskā materiāla, kurā skaidrots, kādos gadījumos izbeidzas personālsabiedrības darbība, kā notiek personālsabiedrības likvidācija un kādi finanšu pārskati šādā gadījumā jāsagatavo.