Pamazām sākam plānot un pārdomāt rudens darbus. Kā ierosinātājs šīm domām ir arī augustā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.652 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kas stājās spēkā 2023.gada 11.augustā, precizējot prasības attiecībā uz informācijas atklāšanu par valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldībām, par gada slēguma inventarizācijas procesu, kā arī veikti arī redakcionāli precizējumi atbilstoši izmaiņām citos tiesību aktos.