Budžeta iestāžu grāmatveži šogad negarlaikosies – lai ieviestu aktuālās normatīvo aktu prasības, darāmā pietiks ilgam laikam. Šobrīd, kad, visticamāk, tiek pārskatīta visa saimniecība, ir īstais brīdis novērtēt, cik un kāds inventārs ir iestādes rīcībā. Tas atvieglos turpmāk veicamo darbu plānošanu.