Valsts budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālajām metodēm. Katru gadu valsts sagatavo budžetu, to izskata un apstiprina. Budžets ir nozīmīgs dokuments, jo tā mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, pašvaldībām un citām valsts institūcijām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar normatīvajiem aktiem, nodrošinot, ka attiecīgajā laika posmā izdevumi sedz atbilstošos ieņēmumus.