Budžeta iestāde, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, iegādāja transportlīdzekli operatīvajā vai finanšu līzingā (nomā). Kādi izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodi (EKK) piemērojami?