2021. gada 20. augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kuros ir iestrādāti uzlabojumi, kas noderēs ikvienai iestādei, un precizētas prasības informācijas sniegšanai par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem.