01.06.2014. stāsies spēkā MK noteikumi Nr.304 Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļu grāmatiņa (MK noteikumi Nr.304), kas paredz, ka no 01.06.2014. algas nodokļa grāmatiņa būs elektroniskā dokumenta formā (turpmāk – elektroniskā grāmatiņa) un nodokļu maksātājiem tā būs pieejama, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).