Sabiedrībā bieži vien raisās diskusijas par attaisnojuma dokumenta un nodokļu rēķina kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Šajā publikācijā mēģināšu nodefinēt, kas tad ir attaisnojuma dokuments un kas ir nodokļa rēķins, un veikt abu divu dokumentu salīdzināšanu.