Kas ir pašaprēķins? Kad un kāpēc to izmanto? Kā to noformē? Uzreiz gan atgādināšu, ka pašaprēķinam nav nekā kopīga ar pašpatēriņu, kā reizēm tiek jaukts. Pašaprēķina gadījumā uzņēmums pats izraksta sev rēķinu cita uzņēmuma vārdā, proti, negaida, kad to izrakstīs darījuma partneris. Bet to dara tikai un vienīgi saskaņā ar iepriekšēju vienošanos.