Uzņēmums lieto Valsts ieņēmuma dienestā reģistrētas e-kvītis. Cik ilgi tās elektroniskā veidā jāglabā?