Privāta uzņēmuma arhīvā ir saarhivēti (sašūti) attaisnojuma dokumenti par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem no 1992. līdz 2012.gadam. Vai atbilstoši grozījumiem normatīvajā regulējumā no 1999. līdz 2012.gadam saarhivētajiem dokumentiem var mainīt glabāšanas termiņu no 75 uz 10 gadiem un līdz ar to tos iznīcināt? Ja jā, kā pareizi veikt labojumus uzskaites sarakstos?