Elektronisko dokumentu lietošana jau labu laiku ir kļuvusi par grāmatvežu ikdienu, tomēr "iFinanses" redakcijā joprojām saņemam daudz jautājumu par pareizu dokumentu noformēšanu, piemēram, ja dokumentam nav paraksta. Kā uz elektronisko dokumentu noformēšanu raugās Valsts ieņēmumu dienests?

Brīvā tirgus apstākļos viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir veidot uzņēmējiem pievilcīgu darbības vidi, kā arī administratīvā sloga mazināšana, atceļot nelietderīgas birokrātiskās prasības. Starptautiskās ekonomiskās sadarbības ietvaros Latvijas komersantu sadarbības partneri nereti ir ārvalstu kompānijas, tādēļ vienkāršas, saprotamas un normatīvo aktu prasībām atbilstošas dokumentu aprites nodrošināšanai ir nozīmīga loma.

Elektronisko dokumentu aprites kontekstā būtiski ir tiesiskie aspekti, proti, elektronisko dokumentu juridisko spēku un to aprites kārtību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un piemērošana.