Elektroniskie pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rēķini (e-PVN rēķini) Latvijā tiek lietoti jau samērā ilgi. Komersantiem, kas dažādu iemeslu dēļ (piemēram, izmaksu samazināšana, "zaļā" domāšana, ātrāka un ērtāka informācijas apstrāde u.c.) tos lieto, jau ir izveidojusies sava prakse un lietošanas paradumi. Bet vai ir pamats teikt, ka e-PVN rēķinu lietošanā gan iekšzemes, gan pārrobežu darījumos viss ir zināms un ar problēmām nesaskaramies?