2003. gada 21. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr. 585) 42. punkts nosaka uzņēmumu vadītāju pienākumu izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentus, tos apstiprināt un atbildēt par to saturu. Veicot uzņēmumu gada pārskatu revīzijas, nākas konstatēt, ka grāmatvedības organizācijas dokumenti pārsvarā ir formāli un tāpēc nederīgi praktiskai lietošanai, jo izveidoti kā grāmatvedības uzskaiti reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu teksta kopijas bez kādas saistības ar konkrēto uzņēmumu.