01.01.2017. stājās spēkā ilgi gaidītie grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā (DJSL). Saistībā ar šīm likuma izmaiņām tika izstrādāti un 14.02.2017. pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.916). Daudzi uz šiem grozījumiem lika lielas cerības, bet vai tās ir attaisnojušās?

Grozījumi galvenokārt attiecināmi uz atvasinājumu apliecināšanu. Saskaņā ar tiem atļauts:

  • fiziskajai personai apliecināt visu savā rīcībā esošo dokumentu atvasinājumus;
  • apliecināt dokumentu atvasinājumu kopumu ar 1 parakstu (apliecinājumu). DJSL ieviests jauns termins "dokumentu atvasinājumu kopums", kas nozīmē vairāku dokumentu atvasinājumu apliecināšanu kā 1 kopumu – ar 1 parakstu. Tomēr jāievēro, ka "dokumentu atvasinājumu kopums" nav attiecināms uz vairāku dokumentu oriģinālu parakstīšanu ar 1 parakstu;
  • apliecināt personu apliecinošu dokumentu atvasinājumus.