Vai no 2013. gada ir mainījušās prasības par nepieciešamajiem rekvizītiem dokumentos, kas attiecas uz reprezentācijas un degvielas izdevumu noformēšanu? Konkrēti interesē: