Tuvojoties eiro ieviešanas dienai (01.01.2014.), kā arī eiro un latu paralēlās atspoguļošanas periodam (no 01.10.2013. līdz 30.06.2014.), medijos ir informācija, kas vairāk skaidro, kā jāatspoguļo cenas eiro un latos veikalos, bet kā un kas šajā sakarā jānorāda rēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem - abās valūtās jānorāda tikai rēķina summas, tikai pakalpojuma cena, tikai kopējā summa apmaksai, vai visas iepriekš nosauktās vērtības? Kas jādara ar līgumsodiem vai pārmaksām (avansiem), ko norāda rēķinā?