Kā pareizi izrakstīt telpu nomniekam rēķinu, kurā iekļauts arī nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)? Vai NĪN summa arī jāapliek ar pievienotās vērtības nodokli (PVN)? Noslēgts telpu nomas līgums starp divām juridiskām personām par biroja telpu nomu. Līgumā puses vienojušās, ka nomnieks apmaksās arī NĪN. Iznomātājs ir PVN maksātājs, bet telpu nomnieks – nav.