Covid-19 dēļ uzņēmumā inventarizāciju veic komisija nepilnā sastāvā, tāpēc inventarizācijas laikā sagatavotos aktus (piemēram, norakstīšanas akti) nav parakstījuši visu komisijas locekļi. Vai grāmatvedība ir tiesīga pieņemt šādi noformētus aktus?